Informatie over

de stadswijk.

Gemeente Almere is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van het Floriade-terrein. Dit betekent onder andere dat zij de voorbereidende werkzaamheden uitvoert, het bestemmingsplan regelt en afspraken maakt met de ondernemers in het gebied. Ook is de gemeente Almere verantwoordelijk voor de realisatie van de woonwijk die na de expo in 2022 verder ontwikkeld wordt. Meer informatie over de activiteiten van de gemeente is te vinden op http://floriade.almere.nl

Belangrijke links