Word lid van de klankbordgroep

Word lid van de klankbordgroep

Wil je ook de totstandkoming van Floriade Expo 2022 van nabij volgen? Word dan lid van de klankbordgroep. De groep bestaat nu uit 15 leden, uit alle delen van Almere. Zij worden gevraagd hun mening te geven én vooral ook mee te denken over allerlei aspecten die met de Floriade te maken hebben. De inbreng van de klankbordgroep speelt een belangrijke rol in allerlei besluitvormingsprocessen van met name de gemeente Almere. De klankbordgroep komt gemiddeld 1x per 2 maanden ‘s avonds bijeen op het stadhuis. 

Update: De klankbordgroep zit inmiddels vol. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe leden zullen wij dat laten weten.