Vijf nieuwe mini-buurtbossen in Almere

Vijf nieuwe mini-buurtbossen in Almere

In april werd door gemeente Almere en IVN Flevoland aan Almeerders gevraagd om met eigen plannen voor een mini-buurtbos te komen. Zij kregen acht mooie plannen binnen, vijf daarvan kunnen worden gerealiseerd. Met drie initiatieven wordt nog overlegd over de exacte locatie van de minibossen. Er zal dit jaar worden gestart met de aanplant van de nieuwe minibossen.

Inheems bos

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur. Het eerste mini buurtbos in Almere is vorig jaar geplant in het Cascadepark. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Wil jij hieraan bijdragen door te helpen met planten en beheren van de bossen? Of andere mooie plannen? Mail dan naar growinggreen@almere.nl.

Houd voor updates deze pagina van Growing Green Cities in de gaten.

33867108_2075431212731017_965231176073609216_o.jpg