Succesvolle derde editie Floriade Dialogue in Beijing

Succesvolle derde editie Floriade Dialogue in Beijing

Met meer dan 70 deelnemers uit 15 verschillende landen vond op 18 juni in Beijing een succesvolle derde editie van de Floriade Dialogue (Solutions) plaats. In deze editie werden 'Sponge City'-voorbeelden behandeld uit Shanghai, de provincie Hebei, Zhuhai, Shenyang en Shanghai.

Vanwege landreclamatieprojecten (ontwikkeling van landbouw in oorspronkelijk natuurgebied zoals wetlands) zijn in het verleden veel watergebieden in en rondom steden verdwenen. Dit had invloed op (grond)waterstanden in grote delen van de wereld. Vaak zijn agrarische gebieden die belangrijk zijn voor het aandeel in de totale voedselproductie tevens gebieden met grote waterschaarste. Tegelijkertijd komen overstromingen van binnensteden en woonwijken veel voor door zware regenval als gevolg van klimaatverandering. De uitdaging ligt in het opvangen en bergen van deze hoeveelheden water voor later gebruik.

Een belangrijke conclusie was, dat aanvulling van het grondwater invloed heeft op de voedselzekerheid van landen over de hele wereld. Wereldwijd moeten er aandacht besteed worden aan de  ‘veerkracht’ en stedelijke ontwerpen. Zoals recreatieruimte, behoud van industrieel erfgoed, ontwikkeling van wetlands, groene parken en groene daken met nieuwe ecologische verbindingen in een stedelijk ontwerp.Een mooi voorbeeld dat gepresenteerd werd is ‘Chongming Island Dongtan Nature Reserve’ in Shanghai: een RAMSAR-gebied in de stad (een watergebied van internationale betekenis).

Een andere belangrijke conclusie van deze editie van de Floriade Dialoguesis dat er samengewerkt moet worden met inwoners van steden om parken, rivierboulevards, stranden en/of infrastructuur te ontwerpen. Deze editie presenteerde enkele geweldige voorbeelden waarbij buurtcommissies in driedaagse workshops op zoek naar referentieprojecten werkten aan  het maken van schetsen van hun eigen woonwijk en waterbeheer en -bescherming in hun eigen buurt.

Lees hier binnenkort de volledige rapportage van Floriade Dialogue (Solutions) #3.