Ontwikkelingen rondom jachthaven Haddock

Ontwikkelingen rondom jachthaven Haddock

Eind oktober kwam er een versnelling in de ontwikkelingen rondom de jachthaven. Van haar kant had de gemeente aangegeven dat er plaats was en is voor een jachthaven voor, tijdens en na Floriade Almere 2022. De jachthaven stond en staat ook prominent vermeld in het bestemmingsplan. Haddock had een wat andere kijk. De eigenaar vreesde voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Zeker omdat de gemeente aangaf dat zij wilde beschikken over de grond waarop nu een loods staat, waar booteigenaren hun boot kunnen opknappen en stallen. Een alternatieve locatie was voor de eigenaar van Haddock niet bespreekbaar. Uiteindelijk is er een overeenkomst gesloten, waarbij Haddock zijn activiteiten op de huidige locatie beëindigt.

Daarmee komt een einde aan een onderneming, waar talloze Almeerders zelf of hun kinderen hebben leren zeilen en/of surfen. Haddock is een markante plek aan de zuidoever van het Weerwater. Het is jammer dat de betrokken partijen niet tot een inhoudelijke overeenstemming zijn gekomen over enerzijds de vergroening van de jachthaven (wat in het kader van de komst van de Floriade geboden was) en anderzijds de opslagplaats voor de boten.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan sluit Haddock op 1 mei 2019 zijn deuren en zullen de booteigenaren op zoek moeten naar een nieuwe plek. Op dit moment is onduidelijk wat er verder gaat gebeuren met de huidige jachthaven.