Nederlandse inzending met Circulair Paviljoen

Nederlandse inzending met Circulair Paviljoen

Tijdens de vastgoedbeurs Provada in de RAI is op donderdag 7 juni de handtekening gezet voor de samenwerking tussen New Horizon en de Floriade Almere 2022.  New Horizon, gespecialiseerd in Urban Mining, uit Raamsdonksveer kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de 7e editie van de Floriade en gaat de voortrekkersrol vervullen in de realisatie van een Circulair Paviljoen. Deze Floriade kent een nieuw concept en richt zich op de Groene Stad van de Toekomst. Kernvraag is hoe houden we onze steden leefbaar, gezond en attractief? Dit is een belangrijke vraag met de toenemende verstedelijking.

Samenwerking

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Jannewietske de Vries, directeur / bestuurder Floriade Almere B.V. en Michel Baars, directeur New Horizon B.V. is de inzending voor een kavel met circulaire invulling  op het Floriadeterrein een feit. En dat al een kleine 4 jaar voor de opening in 2022.

Het meer en meer circulair werken is zeker voor de Groene Stad van de Toekomst een belangrijke trend. De realisatie van het Circulair Paviljoen zal met verschillende partijen zijn die elkaar versterken en aanvullen. Onder andere in samenwerking met Urban Greeners, de jonge voorhoede van de Floriade en ook andere partijen zijn welkom. Jannewietske de Vries geeft aan zeer enthousiast te zijn over deze nieuwe samenwerking met deze zeer innovatieve partner: “Dit is precies wat wij als Floriade Almere 2022 B.V. aan samenwerkingen beogen. Ik zie hier een inspirerend paviljoen ontstaan, dat tot stand komt vanuit een co-creatie model mede invulling gevend aan onze subthema’s energie, voeding, gezondheid en vergroening als leidraad.” 

Urban Mining

New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat gebeurt op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen. Dit vraagt om kennis, vaardigheden, een goede coördinatie en een slim oogstproces. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst. New Horizon Urban Mining gelooft in een circulaire economie als nieuw economische model.

“Deze samenwerking zorgt dat de deelnemers en bezoekers aan de Floriade in 2022 anders gaan kijken naar verbouwen en bouwen aan de Groene Stad van de Toekomst. New Horizon wil hier een voortrekkersrol in vervullen met de realisatie van het Circulaire Paviljoen dat nog vóór de opening van de Floriade in 2022 als inspiratieplek kan dienen”, stelt Michel Baars, eigenaar New Horizon Urban Mining.

Floriade Almere 2022

Iedere tien jaar wordt de Floriade op een andere locatie georganiseerd. Van 28 april tot en met 23 oktober 2022 is Almere gaststad van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022. Onze aarde kent 7 miljard inwoners, waarvan meer dan 50% nu al in steden woont. Naar verwachting neemt dit toe tot 70% in 2050. Belangrijke vraag is hoe we onze steden leefbaar, gezond en attractief houden. Floriade agendeert de mondiale vraagstukken van de stad en exposeert tal van innovatieve oplossingen en inzendingen die Nederlandse bedrijven alsook gerenommeerde steden van over de hele wereld hiertoe bieden. Dat doet de Floriade in de vorm van een totaalformule met een expositie, een evenement, een groene stadswijk, kunst en tal van attracties.

Op het Floriadeterrein, dat 60 hectare beslaat, staan de sub thema’s ‘Voedsel’ (oplossingen voor voedselproductie en –veiligheid), ‘Groen’ (Groene Stad Arboretum en oer- en voedselbos), ‘Energie’ (duurzame energie-oplossingen) en ‘Gezondheid’ (gezonde leefomgeving) centraal.  Het terrein ligt aan het Weerwater, goed te bereiken vanaf de A6.