Innovatiewerkplaats

Innovatiewerkplaats

Provincie Flevoland gaat in de 2e helft van 2016 starten met de bouw van de Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. Tijdens de Floriade in 2022 is het gebouw het Flevolandse paviljoen waar bezoekers innovaties kunnen zien en beleven. Vanaf de opening in 2017 kan de Innovatiewerkplaats gebruikt worden door bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen om samen te werken aan innovaties op de thema’s voeding en gezondheid en welbevinden.

Het ontwerp, van Architectenbureau DoepelStrijkers, maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. Waar eerst alleen maar water was, is nu een uniek gebied ontstaan dat ook nog eens gemiddeld 5 meter onder zeeniveau (NAP) ligt. De Innovatiewerkplaats verbeeldt dit op een eigenzinnige manier. Een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem wordt opgetild tot de NAP-lijn. De gevel van de begane grond is van buiten een spiegel. De omgeving weerkaatst daarin en zo ontstaat het beeld dat de laag grond zweeft. De belangrijkste hoogteniveaus van Flevoland zijn zichtbaar in het paviljoen. Het dak wordt gebruikt om Flevolandse gewassen op te telen en symboliseert de vruchtbare grond in Flevoland.