Floriade Werkt! helpt MKB verder

Floriade Werkt! helpt MKB verder

De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 biedt Flevolandse mkb-bedrijven en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het testen en demonstreren van grensverleggende innovaties in, op, aan en rondom de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland op het Floriade-terrein in Almere. Hierdoor verbinden bedrijven zich direct met het internationale podium Floriade 2022.

Met deze 'plus' kan een Flevolandse mkb-onderneming of een (inter-)nationaal samenwerkingsverband een deel van de kosten die zij maken om zich fysiek te verbinden met de Innovatiewerkplaats vergoed krijgen. Innovatieprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie:

  • zijn gericht op innovaties in de topsectoren Agri&Food en/of Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen in combinatie met een van de andere topsectoren: Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek of High Tech Systemen & Materialen;

  • passen binnen de Floriade thema's met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden;

  • worden aantoonbaar ondersteund met een regionale, nationale of internationale subsidie. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend.

De subsidieregeling gaat 1 mei 2016 open. Het beschikbare budget voor het kalenderjaar 2016 is € 185.000,-. Ga naar het Loket voor meer informatie.