‘Floriade stimulans voor heel Almere’

‘Floriade stimulans voor heel Almere’

Elke maand interviewen we inwoners en bestuurders over de Floriade. Deze keer geven we het woord aan Marie-Josée Röselaers, onder meer actief voor Land Art Flevoland, lid van de klankbordgroep van de Floriade en gids in Almere en Flevoland.

“Het kan niet anders dan dat de Floriade een stimulans is voor heel Almere. Als stadsgids kom ik overal en ik merk nu al de positieve invloed door onder meer de plannen voor een groener centrum en de aandacht voor Rondje Weerwater. En ik ben ervan overtuigd dat dat de komende jaren alleen nog maar versterkt wordt.”

Leuk, stadsgids. Hoe ben je dat zo geworden?

“Ik ben in 1983 in Almere komen wonen en vroeg me in eerste instantie af waar we in hemelsnaam terecht waren gekomen. De nieuwe polder werd juist weer blank gelegd bij het Weerwater en tegenover ons huis werd De Fantasie gebouwd. Ik ben me meteen in de stad gaan verdiepen en heb een eigen archief aangelegd. Ondertussen ken ik van elke wijk de mooiste verhalen. Ik ben lang geleden een keer gevraagd als gids en dat is erg goed bevallen. Ik geef nu soms wel tien keer per week een rondleiding per bus, boot, fiets of te voet door een deel van Almere. De stad blijft fascinerend. Van Haven tot aan Oosterwold. Daardoor volg ik ook de ontwikkelingen rond de Floriade van dichtbij. Het liefst hoor ik het nieuws nog eerder dan de burgemeester!”

Als stadsgids spreek je veel mensen, wat hoor je dan over de Floriade?

“Mensen uit Almere zijn in het algemeen best positief over de Floriade. Maar dat is nog wankel, zeker als je dan al die berichten leest over de financiën rond dit project. Mensen van buiten de stad vinden het geweldig. Als ik ze vertel wat de plannen zijn, vinden ze het echt bij Almere passen. Wij zijn voorlopers hier met particulier opdrachtgeverschap, met Tiny Houses en met stadslandbouw in Oosterwold. Ik vind dat ook leuk om te laten zien: ‘Zo doen wij dat’. En zo gaan we ook de Floriade doen.”

En wat heb je zelf voor ideeën?

“Betrek vooral de kinderen erbij! Dat is zo belangrijk. Met Stichting Stad & Natuur hebben we in Almere een geweldige organisatie die lespakketten aanbiedt op scholen. Als kind moet je al vroeg leren hoe wij hier in Almere omgaan met groene energie, met lokaal voedsel en met gezond blijven. En wat ik als ZZP’er graag zou willen, is dat een lidmaatschap van de Floriade Business Club laagdrempeliger wordt voor ZZP’ers.