Floriade Academy tekent samenwerkingsovereenkomsten

Floriade Academy tekent samenwerkingsovereenkomsten

Op woensdag 10 juli is de samenwerkingsovereenkomst van de Floriade Academy met de gemeente Almere en onderwijsorganisatie Aeres ondertekend. De Floriade Academy is als onderdeel van de ‘Making of’ naar de Floriade Expo 2022 in september 2018 in het leven geroepen. De Floriade Academy biedt jongeren mooie ervaringswerkplekken en is een kweekvijver van jong talent.

Floriade Academy

De Floriade Academy ondersteunt de Floriade Almere 2022 B.V. door mee te denken over uiteenlopende vraagstukken die spelen in aanloop naar de realisatie van Floriade Expo 2022. De Floriade Academy is zeer verheugd dat er twee samenwerkingsovereenkomsten getekend worden, namelijk met onderwijsorganisatie Aeres en de gemeente Almere. Hiermee onderschrijven deze partijen dat ze samen via de Expo verder bouwen aan de ontwikkeling van jong talent. Met het einde van dit schooljaar zijn er bijna 100 studenten van verschillende opleidingen van vmbo, mbo, hbo en wo aan de slag gegaan en hebben daarmee de kans gekregen om hun expertise te leveren in de vorm van stages, (afstudeer)onderzoeken, co-makerships en projectgroepen. Zowel de Floriadeorganisatie, de Floriade Academy als Aeres en gemeente Almere geloven in de kracht van jonge talenten en samenwerking.

Gemeente Almere

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden ook de partners van Floriade Almere 2022 B.V. – zoals Gemeente Almere en Provincie Flevoland - gevraagd gerichte vraagstukken bij de Academy neer te leggen. Waarna de Academy de instanties voorziet van actuele oplossingen, ideeën en inzichten. Uiteraard afkomstig van talentvolle jongeren uit de regio. Zo zal de gemeente actief haar vraagstukken gerelateerd aan de Floriade thematiek Growing Green Cities en aanverwante thema’s, delen en uitzetten binnen Floriade Academy. Daarmee stimuleert de gemeente studenten om de geboden kansen voorafgaand en tijdens de Expo te benutten.

Aeres

Nu Aeres de eerste onderwijspartner wordt van Floriade Academy spelen zij met hun studenten een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Expo. In de regio bieden Aeres Hogeschool Almere en Aeres Hogeschool Dronten hbo-onderwijs aan. Daarnaast is er ook vmbo- en mbo-onderwijs vanuit Aeres (V)MBO-Almere. Aeres wil, als samenwerkingspartner van Floriade Academy, onder meer talentvolle studenten van de relevante opleidingen in de volle breedte betrekken bij de voorbereiding en realisatie van Floriade Expo 2022. Daarnaast verwacht Aeres strategisch en verbonden aan de hoofdthematiek van de Groene Stad van de Toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan Floriade Expo 2022, met de vier hoofdthema’s: groen, voeding, energie en gezondheid

JDP_9392.jpg
JDP_9411.jpg
JDP_9416.jpg