Extra kosten

Extra kosten

Begin oktober 2018 maakte het college van burgemeester en wethouders van Almere bekend dat zij ruim 7 miljoen extra voor de Floriade wil uittrekken. En dat bovenop de 14 miljoen die er al eerder voor was uitgetrokken. Hoe zit dat?

Bij een groot project als de Floriade is het gebruikelijk dat halverwege de voorbereiding alle begrote kosten weer eens kritisch tegen het daglicht worden gehouden. Met het in de arm nemen van Amvest Vastgoed B.V. voor een gezamenlijk ontwikkelingsplan werd het des te dringender om goed naar alle posten te kijken. Zeker nu de voorbereidingen voor de expo en voor de stadswijk die daarna op het Floriadeterrein komt meer in elkaar vloeien.

In het verleden waren de kosten voor de aanleg van parkeerplaatsen, voor de beveiliging van het evenement, voor het realiseren van groene attracties (bedoeld om een breder publiek aan te trekken) en voor innovaties te laag ingeschat. Ook de kosten voor activiteiten in de aanloop naar de expo (met name gericht op het stimuleren van groene initiatieven overal in de stad) waren onvoldoende overzien.

De extra kosten van 7 miljoen zijn dus extra investeringen in de expo en in de stad. Daarmee bedraagt het kostenplaatje voor de gemeente Almere in totaal ruim 21 miljoen. Dat is een fors bedrag, maar het wordt uitgesmeerd over een aantal jaren. Bij elkaar vormt de Floriade nog steeds geen 1 procent van de totale jaarlijkse begroting van Almere.

Baten

Het gerucht gaat dat Almere de grond voor te weinig wil verkopen aan Amvest, maar dat is onjuist. De deal met Amvest levert de gemeente juist 9,9 miljoen euro op. Daarnaast gaat Amvest in totaal voor 300 miljoen investeren en zich voor zo’n 15 jaar verbinden aan het terrein. Dat de grondexploitatie toch negatief uitpakt, heeft vooral te maken met het feit dat in het bestemmingsplan voorzien is in slechts 600 woningen. Dat is relatief weinig. Met 600 tot 1000 woningen meer tast je niet het wezen van de stadswijk aan en ook niet het arboretum, maar verdien je wel (doordat alle infrastructuur er dan al ligt) al gauw 30 miljoen. Meer woningen toestaan kan alleen met een aanpassing van het bestemmingsplan. Maar het is een vrij eenvoudige manier om winst te maken op expo en Floriade Stadswijk. Los daarvan zijn er nog veel meer baten verbonden aan de Floriade, zie onderstaande infographic. Alleen al met het mensen structureel aan het werk krijgen dankzij het Floriade Werkbedrijf kan de gemeente miljoenen besparen.

baten.jpg