‘Een stukje prehistorie in Almere Buiten’

‘Een stukje prehistorie in Almere Buiten’

Een groene stad maak je met bewoners! Maak in een serie portretten kennis met de Growing Green Spelddragers. Almeerders die onderscheiden zijn voor hun groene initiatieven in de stad. Deze keer Cora Spaans van VINDplaats Zenit, een groene plek voor ontmoeting, educatie en ontspanning in Almere Buiten.

Op een plek in de Indische Buurt waar archeologen sporen vonden van prehistorische bewoning, zoals vuurstenen, resten van notendoppen en pijlpunten, was bebouwing verboden. Over de vraag wat dan wel, vonden vanaf februari 2013 brainstormsessies plaats van stadslandbouw-deskundigen, medewerkers van de gemeente, ondernemers, bewoners plus medewerkers van scholen, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen. Deze leidden tot ‘VINDplaats Zenit, een groene plek voor ontmoeting, educatie en ontspanning. Een stukje prehistorie in Almere Buiten.’

Cora Spaans was hier als bewoner van de Eilandenbuurt vanaf het begin bij betrokken. De ervaren projectmanager stopte ontelbaar veel vrije tijd in dit initiatief. Tijdens de eerste brainstormbijeenkomst waren er slechts twee bewoners. Cora en degene die zij had meegenomen. Zij stapten al snel in het stichtingsbestuur. ‘Het duurde vrij lang voordat het aantal betrokken bewoners toenam. Ik vind zo’n open vraag – wat kan je met zo’n mooi gebiedje? – juist heel inspirerend. Voor veel bewoners is dat te groot, te vaag.’

Contouren van blauw-paarse bloemen
In juni 2013 was de eerste activiteit, vertelt Cora. ‘Het op de gebiedscontouren van de vindplaats inzaaien van facelia, een bijenplant met blauw-paarse bloemen. Er waren zo’n 230 mensen. De kinderen kregen zaadjes mee naar huis. “Als jouw zaadjes zijn opgegroeid, moet je maar weer eens op de vindplaats komen kijken”, was de bijbehorende uitnodiging.’ De start ging niet over rozen. Al snel waren alle plantjes dood. Er kwam een handpomp om het groen in de toekomst een faire kans te geven, maar na een landmeting bleek dat de grenzen van het terrein veel te ruim waren getrokken. ‘Van alles moest worden verplaatst en ingedikt. De kersverse wal, de waterpomp, de prehistorische hut van wilgentakken, de moestuinen en schooltuinen. Op sommige plekken wel 13 meter. Een verschrikkelijk drama. We kregen als bestuur iedereen over ons heen. Uiteindelijk hebben mensen hun rol gepakt en zijn we er goed uitgekomen.’

Intensieve fondsenwerving

Er kwam een vuurplaats en een TIJDpad, dat de geschiedenis van verleden en heden met elkaar verbindt. Op dit moment wordt gewerkt aan realisatie van een voedselbos en een amfitheater. Dat vereist opnieuw intensieve fondsenwerving. ‘Het amfitheater moet wat ons betreft zó mooi worden, dat het een blikvanger wordt vanaf de Evenaar.’ Cora is blij dat er om de vindplaats heen allemaal flats komen, omdat er dan op wordt uitgekeken. ‘Wij zitten hier straks rond te wezen tussen al het vierkante.’ ‘Een stukje prehistorie in Almere Buiten’

Wil je meer weten over VINDplaats Zenit? Kijk dan op de website www.vindplaatszenit.nl.


Twee maal per jaar worden Growing Green-initiatieven die bijdragen aan een groen en gezond Almere genomineerd voor de Growing Green Speld. Ken je een initiatief dat een nominatie en plek op het podium verdient? Stuur je motivatie en nominatie dan naar growinggreen@almere.nl.

De Growing Green Speld is onderdeel van Growing Green Cities , waarmee Almere de oplossingen laat zien voor uitdagingen en vragen rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid. Zo bereikt de Floriade de stad. Lees meer op de website www.growinggreencities.nl.