Definitief Ontwikkelingsplan

Definitief Ontwikkelingsplan

Zoals het er nu naar uitziet, neemt de gemeenteraad van Almere op 6 december een besluit over het definitieve Ontwikkelingsplan. En ook over de gevraagde extra 7,2 miljoen euro voor de realisatie van Floriade Almere 2022 en de Floriadewijk. Als de raad in meerderheid ermee instemt en ook Amvest Vastgoed B.V. akkoord is, dan kan snel overgegaan worden tot het sluiten van een Ontwikkelingsovereenkomst. Begin 2019 kan Amvest dan starten met het bouwrijp maken van het Floriadeterrein.

Dat wordt nog een lastige klus, want alle bouwmachines moeten zorgvuldig om  de bomen van het Groene Stad Arboretum heen manoeuvreren. Dat geldt voor de bomen die al op het terrein stonden, alsook voor de bomen die onlangs zijn ingeplant. Vanaf begin 2019 is het Floriadeterrein dus een bouwterrein en niet openbaar toegankelijk. Uiteraard blijft de jachthaven bereikbaar.

Ondertussen worden in het voorjaar van 2019 ook nieuwe bomen in het arboretum geplant op de plek van de voormalige camping. Die bomen zullen net als vorig jaar door kwekers uit heel Nederland ter beschikking worden gesteld en voldoende tijd hebben om aan te slaan.

Medio 2019 start de bouw van de eerste vastgoedobjecten. Hiermee wordt gelijk een basis gelegd voor de stadwijk, die na de expo op het terrein verrijst.