Voorkeurslocatie Eden Holland bekend

Voorkeurslocatie Eden Holland bekend

Eden Holland wil een educatief botanisch park van wereldniveau met een spectaculaire kas in Almere realiseren. De Gedeputeerde Staten van Flevoland en het College van B&W van Almere hebben hun voorkeur uitgesproken voor een locatie ten zuidoosten van de A6, nabij het Floriadeterrein. Deze locatie biedt voor de initiatiefnemer de beste mogelijkheden om het concept te realiseren.

Het icoon van Eden is een spectaculaire kas, omgeven door belevingstuinen en een ontdekkingsbos. In deze kas worden bezoekers zich bewust van het belang van duurzaam handelen. Zo komt er in de kas een regenwoud met als thema biodiversiteit. Andere thema’s zijn onder meer voeding en gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en circulariteit.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook de synergie en samenwerking tussen de Floriade en Eden Holland op deze bij het Kasteel gelegen locatie worden meegenomen. Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond van de beoogde locatie, is enthousiast over het concept en de plannen en is bereid steun te verlenen aan het initiatief. Medio volgend jaar is definitief duidelijk of Eden Holland doorgaat. In aanloop naar dat besluit wordt door de provincie en de gemeente 500.000 euro voorgeschoten. "De uitdaging is voor Almere om in 2030 een cultureel profiel te hebben dat past bij de vijfde stad van Nederland. Want de aanwezigheid van culturele infrastructuur zorgt voor aantrekkingskracht, trots en binding”, zegt wethouder Hilde van Garderen.