Over de Floriade:
#Over de Floriade

Expo 2022

Vanaf het voorjaar van 2022 is Almere hét podium van de expo Floriade Almere 2022. Zes maanden lang staat een gebied midden in de stad in het teken van de groene stad van de toekomst. Bezoekers van de expo willen we niet alleen informeren, maar vooral ook inspireren om groener en gezonder te leven. Met verrassende groene attracties, inzendingen van wereldsteden, een unieke bomen- en plantenverzameling en inspirerende evenementen. Floriade Almere 2022 wordt echt een feest van groen! Na afloop van de expo wordt het terrein doorontwikkeld tot een groene en gezonde stadswijk.

Thema van Floriade Almere 2022

Over pakweg twintig jaar woont maar liefst 70% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied. Steden moeten zich daar nu al op voorbereiden. Kernvraag is hoe de steden van de toekomst hierop kunnen inspelen met huisvesting, voedsel, schoon water, duurzame energie en groen. Floriade Almere 2022 haakt in op deze actuele onderwerpen met het overkoepelende thema Growing Green Cities de vier subthema’s:

  • Greening: Parken, tuinen en openbaar groen maken steden aantrekkelijker om in te wonen.
  • Feeding: Oplossingen voor voedselproductie en -veiligheid zijn nodig om voor iedereen voldoende, betaalbaar en gezond voedsel beschikbaar te hebben.
  • Energizing: Duurzame energie-oplossingen, maar ook de bijdrage die groene ruimtes leveren aan de vitaliteit van een stad.
  • Healthying: Groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van inwoners.

Groene Stad

Het Floriadeterrein zal een ‘levend laboratorium’ worden, waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast. Daarnaast zijn er inspirerende, groene inzendingen van 20 toekomstgerichte wereldsteden. Ze laten hun ideeën zien over gezond, duurzaam en groen leven in de stad.

Het Groene Stad Arboretum vormt de groenstructuur van de expo in 2022 en van de stadswijk die daarna op het Floriadeterrein verrijst. Het is een alfabetisch geordende bomen- en plantenbibliotheek waar je straks letterlijk doorheen kunt lopen. Wat dit arboretum uniek maakt is dat alle bomen en planten een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonde, groene stad, passend bij. de vier subthema’s van de Floriade. Op zo’n manier is nog nooit eerder een arboretum samengesteld.

In het arboretum vind je straks bijvoorbeeld bomen die de temperatuur in de stad kunnen verlagen. Of bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door fijnstof uit de lucht te filteren. Maar ook planten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit krijgen er een plekje. Denk aan heesters die vruchten dragen, of bomen die goede nestelplekken bieden.

Groene attracties

De Floriade Almere 2022 wil aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Daarom zetten we in op een aantal groene en bijzondere attracties, die zo aansprekend zijn dat bezoekers graag terugkomen. Daarnaast is er één absolute topattractie nabij het centrale plein. Deze publiekstrekker vertelt het verhaal van de groene stad van de toekomst, sluit aan op de thema’s van de Floriade Almere 2022 én laat zien hoe Nederland op een inspirerende en creatieve manier bijdraagt aan de wereldwijde vraagstukken.

Uiteraard staat duurzaamheid bij alles wat we doen centraal. Sommige attracties blijven na de expositie onderdeel van de stadswijk, andere krijgen elders in de wereld een nieuwe functie.

Programmering

Op het Floriadeterrein programmeren we tijdens de expo verschillende inspirerende evenementen en festiviteiten. Op die manier kunnen bezoekers de groene stad echt ervaren. Een uniek lichtspektakel bij zonsondergang bijvoorbeeld, een lezing door een ‘groene’ vip of een filmvertoning op een waterpodium. Verder biedt de Floriade Almere 2022 volop ruimte voor congressen, workshops en tijdelijke pop-upwinkels met producten die de bezoekers  activeren om als ook echt zelf thuis aan de slag te kunnen gaan.