Flevocampus:
#Flevocampus

 Floriade Almere 2022 is een unieke aanleiding om de agenda voor de toekomst van de stad te koppelen aan de innovatie-agenda van de Nederlandse tuinbouwsector. De Floriade wordt daarom ook gebruikt als podium om innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst te laten zien op kleine schaal. Om tot die innovaties te komen wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een groene praktijkwerkplaats, de Flevo Campus. In januari 2017 is de Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Het blijft niet bij onderzoek: Almere en omgeving zijn onze live praktijkwerkplaats waar we gaan testen, proberen en bouwen.

Het idee van de Flevo Campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus biedt ruimte aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Vragen vanuit bedrijven krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met ondernemers en bedrijven worden benut. De campus biedt onderzoeksfaciliteiten waar (startende) bedrijven gebruik van kunnen maken en waar onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van onderzoekers, docenten en studenten. In die zin biedt de campus een research&development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Flevo Campus of neem contact op via info@flevocampus.nl.