Flevocampus: dadas
dadas
#Flevocampus

De Floriade Almere 2022 is een unieke aanleiding om de agenda voor de toekomst van de stad te koppelen aan de innovatie-agenda van de Nederlandse tuinbouwsector. Dit heeft geresulteerd in het idee de Floriade te gebruiken als podium om innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst te laten zien op kleine schaal. Om tot die innovaties te komen wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een groene praktijkwerkplaats, de Flevo Campus. 

Het idee van de Flevo Campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, onderzoekers, startende en
bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus biedt ruimte aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en
ondernemerschap. Vragen vanuit bedrijven krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met ondernemers en bedrijven worden benut. De campus biedt onderzoeksfaciliteiten, waar (startende) bedrijven gebruik van kunnen
maken en waar onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van onderzoekers,
docenten en studenten. In die zin biedt de campus een research& development faciliteit voor het MKB. De campus biedt
daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen.

Wilt u meer weten over de Flevo Campus in Almere? Neem contact op met: Korrie Louwes, ambassadeur, 06-51175939 of Simone Eijsink,programmamanager, 06-10804224